راه یابی کارآفرینان برتر دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین به مرحله مسابقات کشوری

مهدی ریزوندی، سرپرست مرکز دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین گفت: بر اساس کمیته کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی واحد استان قزوین، از بین کارآفرینان معرفی شده سه نفر به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب...

۱۴۰۱/۰۸/۰۵

دوره آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت‌ها در شهرداری قزوین برگزار شد

مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «فنون متره و برآورد و صورت وضعیت‌ها» ویژه مدیران و کارشناسان مدیریت امور نواحی شهرداری قزوین در مهرماه سال جاری خبر داد.

۱۴۰۱/۰۸/۰۵