آگهی مناقصه - اجرای پروژه گسترش ساختمان اداری واقع در آرامستان بهشت فاطمه (س) - سازمان آرامستان های شهرداری قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 160/د/1399/30 مورخ 07/03/1399 پروژه گسترش ساختمان اداری واقع در آرامستان بهشت فاطمه(س) - فاز دوم (قسمتی از سفت‌کاری تا پایان کار )  را به پیمانکار دارای رتبه حداقل پایه 5 رشته ابنیه و رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی، می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028