فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته) - خدمات مرتبط به سازمان آرامستان های قزوین- شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 207/د/1399/30 مورخ 22/03/1399، ارائه خدمات مرتبط به سازمان آرامستانهای قزوین (حفظ ونگهداری تأسیسات، ساخت قبور و غیره) را به شرکت های واجد صلاحیت ( دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی و گواهی صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی) برای مدت یک سال شمسی واگذار نماید.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه:  000, 100, 673 ریال
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028