آگهی مناقصه (یک نوبته) - پروژه احداث پارک حاشیه کانال- شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین)

آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 576/د/1398/30 مورخ 98/11/03  پروژه احداث پارک حاشیه کانال و منبع آب در جنوب شرقی حدفاصل خیابان شهید فنودی تا پل شهید رجایی را به پیمانکار دارای رتبه حداقل پایه 5 رشته ابنیه واگذار نماید. لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی، می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028