تجدید آگهی مناقصه - پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک دانش - شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین)

تجدید آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 354/د/1398/30 مورخ 98/04/12 پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک دانش(بعد از سفت کاری تا پایان) را به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ طبق اسناد آگهی، می‌توانند حداکثر تا 10 روز از انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتیQazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028