نصب 43 نیمکت در خیابان شهید منتظری با هدف تأمین رفاه شهروندان صورت گرفت

داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: با هدف تأمین رفاه شهروندان، 43 نیمکت در خیابان منتظری، حدفاصل چهارراه شهدا و شهید منتظری نصب شد که از مهم ترین اقدامات سازمان زیباسازی...

۱۳۹۸/۰۶/۱۶

پروژه اصلاح هندسی تقاطع آیت الله طالقانی-آیت الله مدرس به بهره برداری رسید

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: پروژه اصلاح هندسی تقاطع آیت الله طالقانی-آیت الله مدرس پروژه جامعی شامل اصلاح هندسی تقاطع، مناسب سازی پیاده رو و جابجایی چراغ...

۱۳۹۸/۰۶/۱۰