دیدار شهردار و مدیران شهری با خانواده شهید امیر باقریان