معرفي شركت بهسازان آينده قزوين

 

 تاريخچه :

شرکت بهسازان آينده قزوين در تاريخ 91/12/8تحت شماره 12642 جهت اطلاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثير النتشار دنياي اقتصاد آگهي شد.

 

موضوع فعاليت:
·         طراحي، نظارت و اجراي کليه پروژه­هاي ساختماني و عمراني
·         احداث، توسعه و تکميل انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و ساختماني 
·         ايجاد و احداث شهرک صنعتي خصوصي و هرگونه اموري که به نحوي از انحاء ­با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد و مشارکت با ساير بخشهاي خصوصي و دولتي
·         تأمين تجهيزات
·         بررسيهاي اقتصادي، فني، مالي و مديريتي
·         نظارت، پيگيري و اجراي طرحها در کليه فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از تسهيلات بانکي
·         شرکت در کليه مناقصه­ها و مزايده­هاي بخش دولتي و خصوصي
·         اخذ اعطاي نمايندگي­هاي داخلي و خارجي صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني
·         انجام امور مرتبط با خدمات شهري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
·         انجام رفت و روب، جمع آوري و حمل پسماندهاي شهري
·         انجام امور مربوط به حمل و نقل درون شهري و برون شهري
·         ارائه خدمات تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين آلات
·         ارائه خدمات عمومي و فضاي سبز
·         انجام امور بهره­برداري از تأسيسات و خدمات اداري
·         تأمين نيروي انساني
·         تحقيق و پژوهش در حوزه شهري