shbehsazan

امروز: دوشنبه، 31 ارديبهشت 1397 
English (United States) Persian (Iran)
گفتگوي خبري

چاپ

فرازمند راد ،با در خواست سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين

فرازمند راد ،با در خواست سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين يک دستگاه نردبان امداد نجات

فرازمند راد ،با در خواست سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين يک دستگاه نردبان امداد نجات براي اولين بار در کل استان قزوين خريداري شد

فرازمند راد ،با در خواست سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين يک دستگاه نردبان امداد نجات (اسنوکر 55 متري) براي اولين بار در کل استان قزوين خريداري شد و به گمرک شهريار استان تهران انتقال داده وهمچنين به منظور افزايش قدرت مانور سازمان آتش نشاني در مواقع لزوم با توجه به بلند مرتبه سازي در استان قزوين اين نردبان تهيه گرديد   

  •